Lėtas valsas


Lėtojo valso istorija
Lėtasis valsas yra pats gražiausias ir elegantiškiausias iš Europinės programos šokių. Be to, jo istorija pati ilgiausia( jam gali prilygti nebent tik tango). Atsiradęs dar XII – XIII amžiuje, jis visą laiką buvo papildomas skirtingų Europos tautų šokių (ir rūmų, ir liaudies) judesiais.
Lėtasis valsas(kitur vadinamas anglų valsu, Didžiojoje Britanijoje paprastai -valsu) susiformavo iš Vienos ir Bostono valsų. Bostono valsas gavo pavadinimą nuo Šiaurės Amerikos miesto Bostono, kuriame 1875 šis šokis susiformavo, kaip Vienos valso lėtasis variantas. Tai to laikmečio greitųjų šokių – regtaimo, kakevalko – priešingybė, lėtas(35-38 taktai per minutę). Vienos valso žingsniai bėšgo šokio kryptimi, o Bostono – įstriža šokio krypčiai linija (dėl to buvo vadinamas dar diagonaliniu valsu). Trys Vienos valso žingsniai tilpo viename takte, o trys bostono žingsniai -dviejuose. Šokių istorikų manymu, Bostono valsas pasirodė Londone ir Paryžiuje apie 1905 ir buvo šokamas iki 1914-1918 metų. Bostono valsas tapo madingu aukštosios visuomenės šokiu, o Vienos valsas buvo nustumtas į šalį. Philipas J.S. Richardas savo knygoje „Anglijos pramoginių šokių istorija“ rašė, kad Bostono valsą šoko vadinamuoju amerikiniu stiliumi, kai šokėjas su šokėja stovi šonu vienas į kitą, dešinysis šonas prie dešiniojo šono, o merginos pėdos šalia partnerio pėdų.
Daugelyje šalių Bostono valsu vadino naujojo stiliaus nauju tempu šokamą Vienos valsą. Dvidešimtojo amžiaus pradžioje valsas buvo svarbiausias šokis. Nuo tada, kai buvo pirmą kartą, pristatytas Londono šokių salėse, valsas gerokai pasikeitė, daugiausiai savo tempu. Iki 1910 metų valsas karaliavo šokių salėse, dvidešimt keturių šokių programoje galėjo būti aštuoniolika valsų. Likusieji būdavo tustepai ir lanceriai, tačiau profesionalių šokėjų vakaruose lanceriai niekados nebuvo šokami, o tustepas iki 1911 metų užleido vanstepui.
Senassi Vienos valsas 1910 dar vos gyvavo, o valsų muzika, ypač lėtesniųjų, buvo ypač populiari. Kildavo didžiuliai ginčai tarp patyrusių specialistų ir naujosios kartos dėl to, kaip turėtų būti interpretuojama muzika, pagal kurią šokama.
Valsas tuo metu buvo grojamas lėtai tik populiariausiuose asamblėjose ir akademijose, o visur kitur: privačiuose šokių vakarėliuose, geriausiuose abonementiniuose šokiuose, šokių klubuose, medžioklės ir užmiesčio pokyliuose buvo grojama gana greitu tempu. Ginčas vyko dėl to, ar reikėtų šokti Vienos valsą pagal tą greitą muziką ar pereiti prie tiesialinijinio valsavimo formos, vadinamos bostonu.Bet jei tai ir buvo disputo priežastis (spauda vistik palaikė patyrusius specialistusir šaipėsi iš naujosios kartos bostono ekscentriškumų), tikrasis nesutarimas slypėjo giliau tai buvo jaunesniosios kartos šokėjų maištas prieš Viktorijos laikų mokytojų stereotipinį mąstymą ir techniką su jos penkiomis turned-out (posūkių į išorinę pusę) pėdų pozicijomis ir dailiais judesiais, – pradžia kovos, kuri užvirė tuoj po pirmojo pasaulinio karo buvo grindžiama natūraliu judėjimu.
http://www.dancingsteps.lt/modules/sections/index.php?op=viewarticle&artid=11

Video pasirodymai


Video pamokos


Prisijunkite prie DanceAll NY Salsa šokėjų būrio.

Rašykite grete.petkeviciute@gmail.com